Podiel emisií PAH podľa sektorov (2016)
Zdroj: SHMÚ