Podiel emisií NMVOC podľa sektorov (2017)
Zdroj: SHMÚ