Podiel emisií NMVOC podľa sektorov (2016)
Zdroj: SHMÚ