Podiel emisií NH3 podľa sektorov (2017)
Zdroj: SHMÚ