Podiel emisií SO2 podľa sektorov (2017)
Zdroj: SHMÚ