Podiel emisií SO2 podľa sektorov (2016)
Zdroj: SHMÚ