Vývoj konečnej energetickej spotreby palív, elektriny a tepla v pôdohospodárstve
Zdroj: ŠÚ SR