Vývoj využívania podzemnej vody v poľnohospodárstve
Zdroj: SHMÚ