Vývoj výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Zdroj: ÚKSÚP