Vývoj porastovej zásoby dreva v lesoch SR
Zdroj: NLC