Štruktúra plôch lesov osobitného určenia podľa funkcie (2017)
Zdroj: NLC