Štruktúra plôch lesov osobitného určenia podľa funkcie (2018)
Zdroj: NLC