Štruktúra plôch ochranných lesov podľa funkcie (2018)
Zdroj: NLC