Vývoj energetickej náročnosti, hrubej domácej spotreby energie a HDP s.c.10
Zdroj: ŠÚ SR