Vývoj konečnej energetickej spotreby v sektoroch hospodárstva
Zdroj: ŠÚ SR