Vývoj príspevkov MK SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok z programu “Obnovme si svoj dom”
Zdroj: MK SR
Poznámka: <em>Hodnoty v rokoch 1993 a 2000 sú prepočítané z Sk konverzným kurzom 30,1260.</em>