Vývoj poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
Zdroj: Environmentálny fond