Vývoj nákladov podnikov a obcí na ochranu životného prostredia
Zdroj: ŠÚ SR