Vývoj emisií CO z priemyslu
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: <em class="note">Emisie stanovené k 30.9.2018</em>