Vývoj poskytnutej podpory formou dotácie v oblasti ochrany prírody a krajiny
Zdroj: Environmentálny fond