Podiel ťažby dreva a celkového bežného prírastku (využívanie lesov)
Zdroj: NLC