Konečná energetická spotreba v sektore dopravy (N)
Zdroj: ŠÚ SR