Konečná energetická spotreba v sektore dopravy
Zdroj: ŠÚ SR