Podiel potravinárskeho priemyslu na odberoch podzemnej vody
Zdroj: SHMÚ