Energetická produktivita, hrubá domáca spotreba energie a HDP s.c.10
Zdroj: ŠÚ SR