Vývoj emisií skleníkových plynov (CO2 ekvivalent) na obyvateľa
Zdroj: Eurostat