Priemerné emisie CO2/km nových osobných automobilov
Zdroj:Eurostat