Denný príjem kalórií na obyvateľa zo živočíšnych produktov
Zdroj:Eurostat