Vývoj strednej dĺžky života pri narodení
Zdroj: ŠÚ SR