Podiel náhodných ťažieb podľa príčin (2018)
Zdroj: ŠÚ SR