Podiel náhodných ťažieb podľa príčin (2015)
Zdroj: ŠÚ SR