Vývoj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe dreva
Zdroj: NLC