Počet osobných automobilov registrovaných v SR podľa vekových kategórií
Zdroj: MDVaRR