Produktivita zastavaných a umelých nezastavaných území
Zdroj: Eurostat