Vývoj poškodenia lesov hnilobami a tracheomykózami
Zdroj: ŠÚ SR