Vývoj realizovaných náhodných ťažieb zapríčinených imisiami
Zdroj: ŠÚ SR