Vývoj výdavkov na výskum a vývoj v oblasti kontroly a starostlivosti o životné prostredie
Zdroj: ŠÚ SR