Vývoj emisií skleníkových plynov v súvislosti s plnením cieľov Kjótskeho protokolu
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: <em class="note">Emisie stanovené k 11. 4. 2019</em>