Medzinárodné porovnanie emisií PM10 za rok 2016
Zdroj: Eurostat