Medzinárodné porovnanie emisií SO2 za rok 2017
Zdroj: Eurostat