Medzinárodné porovnanie emisií SO2 za rok 2016
Zdroj: Eurostat