Vývoj množstva dendromasy produkovanej v sektore LH na energetické využitie
Zdroj: NLC