Medzinárodné porovnanie lesnatosti štátov EÚ v roku 2015
Zdroj: FAO (GFRA 2015)