Vývoj vzniku odpadov (2018)
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR
Poznámka: <em>v KO sú zastúpené obe kategórie odpadu (O aj NO), jeho vyčlenenie je potrebné z dôvodu osobitného charakteru odpadu a režimu, ktorý sa na KO  vzťahuje</em>