Medzinárodné porovnanie vzniku komunálneho odpadu (2017)
Zdroj: Eurostat