Vývoj miery recyklácie komunálneho odpadu (2018)
Zdroj: ŠÚ SR