Vývoj emisií skleníkových plynov z priemyselných procesov a použitia produktov (2018)
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: <em class="note"><em class="note">Emisie stanovené k 15.5.2018</em></em>