Vývoj úbytkov pôdy na priemyselnú výstavbu (2018)
Zdroj: ÚGKK SR