Vývoj vypúšťaného množstva priemyselných odpadových vôd (2018)
Zdroj: SHMÚ