Vývoj využívania podzemných vôd (2018)
Zdroj: SHMÚ