Vývoj odberov podzemnej vody v priemysle (2018)
Zdroj: SHMÚ