Vývoj odberov povrchovej vody v priemysle (2018)
Zdroj: SHMÚ