Vývoj emisií perzistentných organických látok (POPs) z priemyselných procesov (2018)
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: <em class="note"><em class="note"><em class="note">Emisie stanovené k 15.3.2020</em></em></em>