Vývoj emisií nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) z priemyslu (2018)
Zdroj: SHMÚ