Vývoj emisií PM10 a PM2,5 z priemyslu (2018)
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: <em class="note">Emisie stanovené k 30.9.2018</em>